گروه بازی سازان کویر با هدف ساخت بازی های سه بعدی کار خود را آغاز کرده است.ما نه اولین هستیم و نه بزرگترین،اما ادعا می کنیم جزء بهترین ها هستیم.به زودی نام گروه بازی سازان کویر را بیشتر خواهید شنید....