آموزش قسمت اول پارت 1

آموزش قسمت اول پارت 2

پس از دریافت هر دو پارت آنها را باز کنید

قسمت اول آموزش نرم افزار 3Ds Max که مربوط به مقدمات این نرم افزار و مقدمات طراحی می باشد منتظر آموزش طراحی دوچرخه باشید