میز گرد و جلسه هم اندیشی بچه های بازی سازی یکشنبه مورخه 93/12/10 راس ساعت 12:30 در کلاس  203 برگزار خواهد شد.اهم موضوع این جلسه مشخص کردن موضوع بازی می باشد که قرار است تا پایان دوره توسط بچه ها ساخته شود.شرکت برای عموم آزاد می باشد.لازم به توضیح است که شروع کلاس ها پنج شنبه 93/12/14 می باشد.افرادی که مایل هستند در دوره بازی سازی ثبت نام کنند و همچنین کلیه کسانی که جلسات گذشته غایب بوده اندبایستی با دانلود فیلم های جلسات گذشته خود را به آمادگی لازم برسانند.